Ecomail a GDPR
 
Implementace GDPR do praxe ovlivní také používání Ecomailu. Otázka, která vás v tuto chvíli možná trápí zní: Bude Ecomail plně v souladu s GDPR nejpozději do 25. 5. 2018 tak, abych jej mohl dál bez starostí používat a neohrozil soukromí svých zákazníků?

Ano, budeme připraveni. Ecomail zpracovává osobní údaje občanů EU, a proto aktuálně probíhá revize všech relevantních postupů a procesů uvnitř aplikace i společnosti tak, aby svěřená data byla zpracovávána podle standardů GDPR.
Ecomail jako správce
Ecomail zpracovává nejen svěřené osobní údaje, ale také osobní údaje, u nichž stanoví způsob a účel zpracování. Je tedy v pozici správce osobních údajů. Již brzy na našem webu naleznete nové Zásady pro zpracování osobních údajů. Ecomail bude nejpozději od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.

Zásady zpracování osobních údajů v Ecomailu

V Ecomailu probíhá rozsáhlý audit našich procesů zpracování osobních údajů. Na základě jeho výsledků budou sepsány podrobné zásady zpracování osobních údajů. Zásady zveřejníme na našem webu tak, abychom vás zcela otevřeně a jasně informovali.
Ecomail jako zpracovatel
Podle GDPR je nutné, aby každý smluvní partner, kterého pověříte zpracováním osobních údajů (zpracovatel), tak činil v souladu s pravidly GDPR. Ecomail si je vědom své pozice zpracovatele a vaše důvěra je pro nás prioritou.  V této souvislosti učiníme následující kroky a poskytneme záruky k tomu, abyste mohli naši aplikaci dál bezpečně používat:

Revize obchodních podmínek (zpracovatelská smlouva)

Smlouva, která je nastavená mezi Ecomailem a vámi byla ve většině případů uzavřena na internetu, a to ve znění našich standardních obchodních podmínek. Naše obchodní podmínky obsahují ujednání o zpracování osobních údajů, nicméně tyto ve světle GDPR neobstojí, a proto budou revidovány. Aktualizace proběhne tak, aby smlouva obsahovala všechny povinné náležitosti podle GDPR.

Forma zpracovatelské smlouvy

Stejně jako je tomu teď, není nutné, aby byla zpracovatelská smlouva uzavřena v tištěné formě. Povinná je pouze písemná forma. To znamená, že je tak možno učinit i ve formě souhlasného projevu na internetu.  Elektronický nebo jiný certifikovaný podpis není vyžadován. Nicméně zpracovatelskou smlouvu pro vás připravíme také ve formátu .pdf, abyste si ji mohli vytisknout pro případnou kontrolu.

Změny v aplikaci Ecomail

Ve spolupráci s našimi advokáty a vývojáři momentálně připravujeme nové formuláře pro sběr kontaktů a přehledné návody, jak si při sběru kontaků počínat. Poradíme vám, jak získat platně marketingový souhlas nebo kdy nebude potřeba. Vynasnažíme se, aby správa vašich databází v naší aplikaci vyhovovala zásadám a principům GDPR.

Práva subjektů údajů

Ctíme práva osob, jejichž osobní údaje zpracováváme. Z tohoto důvodu v tuto chvíli optimalizujeme aplikaci tak, abychom právům subjektů údajů uměli ještě lépe vyhovět. Usilovně pracujeme na tom, aby aplikace Ecomail byla odpovídajícím způsobem připravena na to, abychom uměli vyhovět právům zaručeným GDPR - např. právo být vymazán, právo na opravu, oznámení úřadu v případě porušení zabezpečení.

O všech změnách vás budeme včas informovat, včetně přehledné nápovědy k novým funkcím aplikace.

Probíhající školení a workshopy

Je velmi důležité, abyste se v oblasti zpracování osobních údajů pohybovali jako ryba ve vodě. Jedině tak budou vaše databáze kontaktů použitelné i podle nových pravidel. Z tohoto důvodu jsme pro vás ve spolupráci s našimi advokáty sestavili praktické školení a workshopy, které vám pomohou vše správně nastavit nejen v oblasti marketingu.
© 2018 ECOMAIL.CZ, s.r.o.